Текуща Позиция Текст за гласуване Име Процент
 
1 surva 1 с. Айдемир
0
2 surva 2 с.Александрово
0
3 surva 3 с. Банище
0
4 surva 4 гр.Баня-Карлово
0
5 surva 5 гр.Батановци
0
6 surva 6 гр.Бл.град-кв.Струмско
0
7 surva 7 гр.Бл.град-3-ти квартал
0
8 surva 8 с. Беренде
0
9 surva 9 гр.Бургас-Дол. Езерово
0
10 surva 10 с.Богданов дол
0
11 surva 11 с.Бегуновци
0
12 surva 12 с.Бояново
0
13 surva 13 с.Брежани
0
14 surva 14 с.Буново
0
15 surva 15 с.Варвара
0
16 surva 16 с.Васил Левски
0
17 surva 17 с.Веселиново /Шумен/
0
18 surva 18 с.Веселиново /Ямбол/
0
19 surva 19 с.Велковци
0
20 surva 20 с. Витановци
0
21 surva 21 с.Войнягово
0
22 surva 22 с.Вресово
0
23 surva 23 с.Габарево
0
24 surva 24 с.Габровница
0
25 surva 25 с.Габров дол
0
26 surva 26 с.Голямо Бучино
0
27 surva 27 с.Голямо Дряново
0
28 surva 28 с.Гирчевци
0
29 surva 29 с.Горна Василица
0
30 surva 30 С.Долна Секирна
0
31 surva 31 с.Долни Раковец
0
32 surva 32 с.Домлян
0
33 surva 33 с.Дивотино
0
34 surva 34 с.Дивля
0
35 surva 35 с.Драгичево
0
36 surva 36 с.Друган
0
37 surva 37 с.Дунавци
0
38 surva 38 С.Дъбене
0
39 surva 39 с.Соколица
0
40 surva 40 с.Джерман
0
41 surva 41 с.Елов дол
0
42 surva 42 с.Жабокрът
0
43 surva 43 с.Замфирово
0
44 surva 44 гр.Земен НЧ“Светлина“
0
45 surva 45 гр.Земен
0
46 surva 46 с.Зидарци
0
47 surva 47 Ивайловград кл.Лъджа
0
48 surva 48 с.Кабиле
0
49 surva 49 с.Камено
0
50 surva 50 с.Калище
0
51 surva 51 с.Калугерово
0
52 surva 52 с.Ключ
0
53 surva 53 с.Климент
0
54 surva 54 с.Кошарево
0
55 surva 55 с.Копаница
0
56 surva 56 с.Кралев дол
0
57 surva 57 с.Княжево
0
58 surva 58 гр.Карлово кв.Сушица
0
59 surva 59 с.Кула
0
60 surva 60 с.Лобош
0
61 surva 61 с.Лесичево
0
62 surva 62 с.Лесковец
0
63 surva 63 с.Люлин
0
64 surva 64 с.Лесново
0
65 surva 65 с.Мирково
0
66 surva 66 с.Мещица
0
67 surva 67 с.Ноевци
0
68 surva 68 с.Ново Лески
0
69 surva 69 с.Отец Паисиево
0
70 surva 70 с.Орехово
0
71 surva 71 гр.Перник кв.Църква
0
72 surva 72 гр.Перник 06 СОУ
0
73 surva 73 гр.Павел Баня
0
74 surva 74 гр.Перник кв.Бела вода.
0
75 surva 75 с.Пещера
0
76 surva 76 с.Прибой
0
77 surva 77 с. Победа
0
78 surva 78 с.Пиперков чифлик
0
79 surva 79 с.Пъдарево
0
80 surva 80 Петрич кв.Дълбошница
0
81 surva 81 Петрич-„Златна фея“
0
82 surva 82 с.Ракиловци
0
83 surva 83 с.Расник
0
84 surva 84 с.Равно поле
0
85 surva 85 гр.Радомир-Бащевица
0
86 surva 86 гр.Радомир кв.Върба
0
87 surva 87 с.Садовик
0
88 surva 88 с.Селищен дол
0
89 surva 89 с.Сирищник
0
90 surva 90 с.Светля
0
91 surva 91 гр.София –„Музейко“
0
92 surva 92 с.Стефаново
0
93 surva 93 с.Сопица
0
94 surva 94 с.Семчиново
0
95 surva 95 с.Турия
0
96 surva 96 с.Търничени
0
97 surva 97 с.Христо Даново
0
98 surva 98 с.Церово
0
99 surva 99 с.Челник
0
100 surva 100 с.Челопеч
0
101 surva 101 с.Чепино
0
102 surva 102 с.Черна гора
0
103 surva 103 гр.Шумен кв. Макак
0
104 surva 104 с.Ябълково
0
105 surva 105 с.Ярджиловци
0